من مایلم امور خود را به نحوی اداره کنم که پس از پایان کار ، اگر همه دوستانم را از دست دادم حداقل یکی از دوستانم باقی بماند و آن وجدان من است


نتایج و برنامه لیگ برتر

اعضاء هيئت فوتبال

 • رئیس هیئت فوتبال
  رئیس هیئت فوتبال

   رضا قنبریان

 • رئیس کمبته مسابقات
  رئیس کمبته مسابقات

    مهدی معینی شاد

 • رئیس کمیته انضباطی
  رئیس کمیته انضباطی

  خسرو فضائلی

 • رئیس کمیته فوتسال
  رئیس کمیته فوتسال

  سید ابوالقاسم سمائی

 • نائب رئیس بانوان
  نائب رئیس بانوان

  فاطمه سیاهلو

 • مدیر روابط عمومی
  مدیر روابط عمومی

  سعید یعقوبلو

 • رئیس کمیته داوران
  رئیس کمیته داوران

  مجید هاشملو

 • رئیس کمیته آموزش
  رئیس کمیته آموزش

  مهدی احمدی

 • رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی
  رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی

  سیدعلی مروج

 • دبیر کمیته جوانان و استعدادیابی
  دبیر کمیته جوانان و استعدادیابی

  بهروز رازقی

 • دبیر کمیته فوتسال
  دبیر کمیته فوتسال

  سیدمرتضی سمایی