نماز سرچشمه پاکیهاست- نماز راه مستقیم انسان هاست 


رتبه برترين سايت هيئتهاي فوتبال شهرستانهاي كشور

سايت هيئت فوتبال شهرستان شهريار در مدت كم از عمر خود توانسته عنوان برترين سايت هيئتهاي فوتبال شهرستانهاي كشور را از آن خود نمايد.

 

 

به نقل از مسئول سايت هيئت فوتبال شهرستان شهريار (سيد ابوالقاسم سمائي) ،

بر اساس معتبرترين سايت رتبه بندي سايتهاي جهان

سايت هيئت فوتبال شهريار توانسته در مدت كوتاه از عمر خود بعنوان برترين سايت شهرستانهاي كشور معرفي شود.alexa.com

همچنين در اين رتبه بندي از بسياري از سايتهاي هيئتهاي فوتبال استانهاي كشور بالاتر بوده و در رتبه 5 سايتهاي هيئت فوتبال كشور قرار گرفته است.

شايان ذكر است در اين رتبه بندي سايت هيئت فوتبال شهريار در رتبه 2 سايتهاي خبري و اداري شهرستان شهريار قرار گرفته است.

 

رتبه بندي سايتهاي هيئت فوتبال شهرستانها

رديف

نام

رتبه كشوري

رتبه جهاني

1

شهرستان شهريار

30819

3415663

2

بندر لنگه

78955

8845125

3

اردكان

 

8962163

4

گرگان

 

13029805

5

بهار

 

17926752

6

كاشمر

 

19065008

7

سميرم

 

19649618

8

ماسال

 

22930123

 

رتبه بندي سايتهاي هيئت فوتبال

رديف

نام

رتبه كشوري

رتبه جهاني

1

استان تهران

16076

1576441

2

استان اصفهان

16427

1578477

3

استان آذربايجان شرقي

26369

1578841

4

استان اردبيل

 

2983345

5

شهرستان شهريار

30819

3415663

6

استان مازندران

33229

 

7

استان خوزستان

35738

4923955

8

استان فارس

 

4933700

 

رتبه بندي سايتهاي اداري و نهادي شهرستان شهريار

رديف

نام

رتبه كشوري

رتبه جهاني

1

خبر شهريار

17849

1527290

2

هيئت فوتبال شهرستان شهريار

30819

3415663

3

فرمانداري شهريار

 

3574106

4

شهرداري ملارد

51323

3806469

5

شهرداري انديشه

53121

3911873

6

شهرداري شهريار

 

6573319

7

شهرداري باغستان

 

6672693

8

شهرداري وحيديه

 

9405610