کلیه مسئولین تیمها می توانند با مراجعه به صفحه اصلی سایت و لیگ مربوطه جدول رده بندی ، نتایج مسابقات ،اسامی بهترین گلزنان و جدول کامل اخطاریها و اخراجیهای همه تیمها را مشاهده فرمایند .چنانچه نسبت به موارد ثبت شده معترض می باشند جهت بررسی به کمیته مسابقات مراجعه نمایند .


برنامه لیگ نوجوانان

هفته دوم نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
شهید منتظری - آدینه اندیشه چهارشنبه 93/5/29 13 استادیوم شباهنگ
شباهنگ - آرمین // // 15 //
شهرداری شهریار - هما اندیشه جمعه 93/5/31 8/30 استادیوم شهرداری شهریار
نبرد ماندگار - شاهین // // 10/30 //
پارسیان - میعاد // // 15 استادیوم هلال احمر

نام تیم میزبان ابتدا آمده است

هفته سوم نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
هما اندیشه - شاهین چهارشنبه 93/6/12 13 استادیوم شباهنگ
شباهنگ - ستاره // // 15 //
آرمین - پارسیان پنجشنبه 93/6/13 15 استادیوم تختی اندیشه
شهید منتظری - میعاد جمعه 93/6/14 8/30 استادیوم شهرداری شهریار
شهرداری شهریار - آدینه اندیشه جمعه // 10/30 //


نام تیم میزبان ابتدا آمده است

هفته چهارم نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
پارسیان - ستاره چهارشنبه 93/6/19 13 استادیوم شباهنگ
شباهنگ - نبردماندگار // // 15 //
شهرداری شهریار - شاهین جمعه 93/6/21 8/30 استادیوم شهرداری شهریار
آدینه اندیشه - میعاد // // 10/30 //
آرمین - شهید منتظری // // 12/15 استادیوم تختی اندیشه