برای اینکه انسان کمال یابد ، صد سال کافی نیست . ولی برای بدنامی او یک روز کافی است


برنامه لیگ نوجوانان

هفته هشتم نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
میعاد - نبردماندگار پنجشنبه 93/7/17 11/30 استادیوم تختی اندیشه
شاهین - شهید منتظری جمعه 93/7/18 8 استادیوم شهرداری شهریار
شهرداری شهریار - شباهنگ // // 10 //
آدینه اندیشه - هما اندیشه // // 8 استادیوم تختی اندیشه
آرمین - ستاره // // 10 //